Menú Pàgina d'inici

Tècniques assertives – Vídeos

Si us van agradar els vídeos vers l’assertivitat, aquí us deixo 4 vídeos més vers algunes tècniques assertives. El primer explica com expressar o demanar necessitats. El segon i tercer parlen del tema de les crítiques. L’últim és un resum vers allò que és més important en la conducta assertiva. […]

La frustració en dies de confinament

Quan tenim un impuls, un desig i no som capaces de satisfer-lo apareix una sensació de buit un “anhel insaciat” que anomenen frustració. És un sentiment que sorgeix quan no aconseguim els nostres desitjos. Com més ho desitgem i més intents és l’impuls, que no hem pogut satisfer, més frustrats […]

Els valors en temps de crisi

Continuem parlant de valors. Us preguntava quins creieu que són els valors que cal tenir per afrontar de la millor manera possible la situació que estem vivim. I us deia que és molt important ser coherents entre els valors expressats i els valors actuats, és a dir, entre allò que […]